תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ללוח הדרושים של הדרום – אתר נגב ג'ובס

תאריך עדכון אחרון 28 מרץ 2013.

ברוך הבא לאתר נגב ג'ובס, אתר המקשר בין עובדים למקומות עבודה באיזור הדרום.

אתר נגב ג'ובס מופעל על ידי נגב ג'ובס, שותפות רשומה באר שבע. ניתן לצור קשר עם  נגב ג'ובס בכל עת ובכל מקרה שבו יש לכם שאלה באמצעות טופס יצירת הקשר.

תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך, אדם פרטי או נציג מוסמך של תאגיד, ובין נגב ג'ובס, ומהווים מסמך המפרט את מלוא הזכויות והחובות שלך כמשתמש באתר. אנא קח את הזמן לקרוא את התנאים ולהבין את משמעותם. כיוון שקריאת מסמכים משפטיים עשויה להיות מסורבלת, נגב ג'ובס מצרפת כאן גם תקציר של תנאי השימוש לנוחיותך. אנא קח בחשבון שההסכם המלא הוא המחייב, ותקציר זה מטרתו להבהיר את עיקרי ההסכם בלבד.

ראשית, אתר נגב ג'ובס מהווה זירה לפרסום מודעות ושליחת קורות חיים עבור משרות באיזור הנגב. נגב ג'ובס לא אחראית ולא תהיה אחראית לתוכן המודעות או לתוכן קורות החיים שיועברו.

שנית, כאשר אתה מפרסם משרה או קורות חיים, אתה מתחייב שלא לפרסם תוכן פוגעני או שלא להעביר קבצים המכילים תוכן זדוני.

שלישית, אתר נגב ג'ובס שומר מידע מזהה על אודותייך, וגם מעביר חלק ממנו לאחרים. לדוגמא, אם אתה שולח קורות חיים למשרה מסוימת, נגב ג'ובס תעביר את קורות החיים למי שפרסם את אותה המשרה. כמו כן, נגב ג'ובס תעביר מידע סטטיסטי, ולא מזהה, על השימוש באתר שלה, לחלק מהגולשים או שותפים עסקיים.

רביעית, עבור חלק מהשירותים יגבה תשלום. נגב ג'ובס לא תגבה ממך כסף בלי לבקש ממך מראש. בחלק מהמקרים תדרש לשלם עבור פרסום מודעה, או עבור דברים אחרים.

חמישית, חלק מהשירותים מסופק על ידי צדדים שלישיים. במקרה כזה, קח בחשבון שנגב ג'ובס לא אחראית על השירות.

שישית, לא משנה מה, נגב ג'ובס לא תהיה אחראית על השימוש שלך בשירות. לא אם תגייס לעבודה רוצח סדרתי, לא אם מקום העבודה שתמצא באמצעות האתר יתגלה כסיפור כיסוי ליאקוזה, לא אם כשתגיע לראיון עבודה יתגלה כי זו חמותך שרוצה לשאול למה אתה לא עובד. בכל מקרה, ובשום מקרה, נגב ג'ובס לא תהיה אחראית.

אנא קח את הזמן לקרוא את תנאי השימוש, ואנחנו מקווים שתהנה מהשירות.

הצדדים, הרשמה וכשרות: על מנת להשתמש בשירותי אתר נגב ג'ובס (להלן: האתר) תדרש לספק מעט מידע פרטי על אודותייך וכן לעמוד בתנאי הכשרות המפורטים בתנאי שימוש אלה. אנא הקפידו לספק לנגב ג'ובס אך ורק פרטים נכונים, מדויקים ומהימנים, לרבות פרטי קשר

הרשמה למפרסמי משרות: על מנת לפרסם משרה, הנכם נדרשים להיות עסק מורשה בישראל, הזכאי להעסיק מחפשי עבודה. הנכם מצהירים כי מעולם לא הורשעתם בעבירות מתחום דיני העבודה כגון אי תשלום שכר מינימום או העסקה פוגענית אחרת, וכי בשנה הקודמת למועד הרשמתכם, ובכל עת לאחר מכן, לא ניתן כנגדכם פסק דין סופי וחלוט הקובע כי הפרתם את דיני העבודה.

הרשמה לדורשי משרות: על מנת לשלוח את קורות החיים שלכם באמצעות האתר ולעיין במשרות הנך מצהיר כי הנך אזרח ותושב ישראל.

כללי זכאות: מעבר לכללי הזכאות המפורטים לעיל, כל משתמש באתר נדרש לעמוד בכללי הזכאות הבאים:

מגורים בדרום, או הצעת מקומות תעסוקה בדרום: האתר מיועד למשתמשים מדרום הארץ ועל כן הנך מצהיר כי המשרה אשר אתה מפרסם או מחפש הינה בדרום הארץ, ולא באיזורים אחרים. מבחינת נגב ג'ובס, איזור הדרום הוא מאשדוד ועד אילת.

כשרות משפטית: הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה, ובפרט:

בגיר או תאגיד: הנך מעל גיל 18, או אם אתה תאגיד, הנך תאגיד רשום במדינת ישראל כדין.

לא פושט רגל או חדל פרעון: הנך בעל יכולת להתקשר עם נגב ג'ובס בהסכם זה, ולא הוכרזת כפושט רגל, חדל פרעון, נעדר כשרות משפטית או בכל צורה שהיא הגעת להסדר עם נושייך בנוגע לחובות אחרים.

לא מתגורר במדינת אויב: אינך מתגורר במדינת אויב או בכל מדינה אשר הסחר עמה נאסר על פי דיני מדינת ישראל.

לא הורשע בעבירה עם קלון: לא הורשעת, ואם אתה תאגיד, אף אחד ממנהלייך לא הורשע, בעבירה שיש עמה קלון.

הרשמה ואימות כתובת מייל: לצורך ההרשמה, נגב ג'ובס  תאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ותשלח התראה אלקטרונית לכתובת שסיפקת לה. בהודעה הרלוונטית, נגב ג'ובס עשויה להכיל מידע או קישור לאימות של זהותך כבעליהם של כתובת הדואר האלקטרוני. לאחר לחיצה על הקישור, נגב ג'ובס תפעיל את חשבונך.

אבטחת החשבון:  בהתאם לרגישות המידע המאוחסן בשירות והסיכון הפוטנציאלי, תדרש להזין ססמא לחשבון שלך. אנא קח בחשבון שנגב ג'ובס ממליצה שימוש בססמאות חזקות (כמו ^e6usrh$@V&K% או correcthorsebatterystaple, אבל אל תשתמש בשתי אלה) וששימוש באותה ססמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אחד לא מומלצת.

לעוד מידע על ססמאות ועל איך למצוא ססמאות חזקות שיהיו קלות לזכור, אנא קרא את העמודים הבאים:

http://www.baekdal.com/insights/password-security-usability

https://xkcd.com/936/

חשבון אחד לאדם אחד: מדיניותה של נגב ג'ובס הוא שיש להפעיל חשבון אחד לאדם אחד, ואדם אחד לחשבון אחד. אסור לך להחזיק יותר מחשבון אחד, ואתה לא יכול לאפשר לאחרים גישה לחשבון שלך. אם אתה תאגיד, אז אתה יכול לאפשר גישה לחשבון שלך לעובדים ספציפיים, אבל אתה תהיה זה שאחראי לכל נזק שהם עשויים לגרום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין מניעה שתחזיק חשבון אחד עבור חיפוש עבודה ואחד עבור מציאת עבודה.

 

שיתוף בפרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורש לשתף את שם המשתמש והססמא שלך עם צדדים שלישיים.

הודעה: אתה נדרש להודיע לנגב ג'ובס, מיידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה מיודע על שימוש לא מורשה בחשבונך.

אחריותה של נגב ג'ובס: נגב ג'ובס לא תהא אחראית בכל מקרה בו לא תציית לכללי אבטחה אלה ולא תהיה מסוגלת לסייע לך בצורה כלשהיא אם תמנע מליישם את כללי האבטחה של נגב ג'ובס, כפי שיפורסמו מעת לעת.

השירותים: נגב ג'ובס תציע לך, באמצעות האתר, את השירותים הבאים, כאשר נגב ג'ובס תהא זכאית, מעת לעת, לשנות את השירותים, להוסיף להם, לגרוע מהם ועוד, והכל ללא כל הודעה מוקדמת.

פרסום משרה: נגב ג'ובס תאפשר לך לפרסם משרות אשר הנך מציע באמצעות האתר. בעת פרסום המשרה תוכל לבחור את הקטגוריות והתחומים המתאימים למשרה, וכן לבחור מידע נוסף אשר ברצונך לפרסם ביחד עם המשרה.

נוסח המשרה חייב להיות מדויק ולא מעורפל, להגדיר את מקום העבודה והעבודה הדרושה, ולהכיל את דרישות הסף במשרה; במהלך פרסום המשרה, תדרש לפרסם את כל הפרטים הרלוונטיים להבנה עבור מחפש המשרה האם זו רלוונטית עבורו או לאו. ככל שיש פרטים חסויים, אנא דאג לפרסם לפחות את תחום המשרה, הבכירות שלה, קהל היעד וכדומה.

בעת פרסום משרה, תדרש לפרסם מודעה אחת עבור משרה אחת. לדוגמא, אם אתה מגייס מספר עובדים למסעדה, טבח, מלצר ואחראי משמרת, תדרש לפתוח שלוש מודעות עבורן.
בעת פרסום המשרה נאסר עלייך לפרסם במודעה פרטים מזהים או פרטים שיאפשרו לצור עמך קשר אלא באמצעות האתר.

חיפוש משרה: נגב ג'ובס תאפשר לך לחפש משרות באתר אשר פורסמו על ידי משתמשים אחרים, וכן להגדיר סוכן חכם אשר יבחר עבורך וישלח עבורך את המשרות הרלוונטיות.

נאסר עלייך להשתמש באתר כדי לגזור, לאסוף, לאגור או לשמור קורות חיים או מודעות ולפרסמן באתר אחר או בכל אמצעי אחר.

שליחת קורות חיים: נגב ג'ובס תאפשר לך לשלוח באמצעות האתר את קורות החיים שלך.

קבלת מידע סטטיסטי: נגב ג'ובס תאפשר לך לצפות ולקבל מידע סטטיסטי, לרבות נתונים לגבי כמות הצפיות במשרה שפרסמת או בקורות החיים ששלחת, לקבל מידע על דמוגרפיות או פילוחים שונים והכל בהתאם למאפייני האתר.

מדיניות פרסום תוכן גולשים ומודעות: על ידי פרסום תוכן  באמצעות השירותים, הנך מקבל את מדינות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. על ידי אספקה של תוכן טקסטואלי או חזותי או על ידי שימוש בשירותיה של נגב ג'ובס לצור יצירת תוכן גרפי או חזותי, אתה מקבל את מדיניות התוכן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי נגב ג'ובס והן על ידי האדם שזכויותיו הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תוכן של מודעות שפורסמו באמצעות השירות; (2) קבצים אשר אוחסנו או נשלחו באמצעות השירות; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.

איסור פרסום מודעות פוגעניות: נגב ג'ובס מקפידה על שמירת חוקיה של מדינת ישראל, ועל כן נאסר עלייך לפרסם כל מודעה הנוגדת את חוקי המדינה, לרבות מודעות המפלות קבוצת אוכלוסיה, מגזר, מין או גיל, מודעות המתנות עבודה בתנאים האסורים על פי חוק, מודעות למשרות אשר נוגדות את חוקי מדינת ישראל, מודעות המפלות על בסיס הריון או הורות, מודעות הורשות פירוט של מידע אישי בניגוד לחוק וכל פרסום אחר הנוגד את דיני מדינת ישראל.

איסור שליחת קבצים פוגעניים: נאסר עלייך במפורש להשתמש בשירותי נגב ג'ובס על מנת לאחסן או לשלוח קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, תוכנות מחשב או כל פעילות נסתרת.

איזה תוכן אפשר לפרסם? נגב ג'ובס לא יכולה לאפשר פרסום של תוכן הנתון במחלוקת. לכן, אתה מצהיר כי התוכן שפורסם על ידך אינו פוגעני ולא יפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק:

קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.

פוגע בפרטיות: התוכן שלך אינו פוגע בפרטיות של אחרים ונעשה עם הסכמה הורית אם הוא מכיל קטינים.

פורנוגרפיה: התוכן שלך אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות עירום, גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.

דיבה: התוכן שלך אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.

שנאה או גזענות: התוכן שלך אינו כולל כל ביטויי שנאה או דעות גזעניות, ואינו מסית אחרים לאלימות או אפליה כנגד אחרים על בסיס הכללותם בקבוצה מסוימת.

מזימות: התוכן  שלך לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא, לרבות רכוש וירטואלי.

כיצד נגב ג'ובס תעשה שימוש בתוכן שלך? נגב ג'ובס תאפשר לאחרים לצפות בתוכן, ותאפשר להם לאחסן אותו. בכמה מקרים, משתמשים אחרים יוכלו להשתמש ולשתף תוכן שנוצר על ידך.

רשיון בזכויות יוצרים: הנך מקנה לנגב ג'ובס רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי נגב ג'ובס לעשות שימוש בתוכן באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.

אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג' לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן.

למי עוד יש גישה לתוכן שלך? נגב ג'ובס תאפשר גישה לתוכן שלך למשתמשים אחרים בשירות, לדוגמא: אם שלחת קורות חיים למקום עבודה מסוים, נגב ג'ובס תאפשר לו לצפות בו. במקרים מסוימים, ובהנתן צו שיפוטי או בקשה אחרת על ידי רשות מוסמכת, נגב ג'ובס תספק את התוכן שלך לאחרים.

כיצד אתה יכול לנהל את התוכן שלך? אתה יכול להסיר את התוכן שפרסמת בכל עת על ידי יצירת קשר עם נגב ג'ובס בדואר אלקטרוני, למעט שבמקרים מסוימים, נגב ג'ובס תדרש לשמור מידע כזה כדי לאפשר לצדדים שלישיים לגשת אליו. כמו כן, לעיתים האתר יאפשר לך להסיר או לערוך תכנים.

לכמה זמן התוכן נשמר? התוכן נשמר לתקופה סבירה, אשר לא תהיה פחות מ90 יום ממועד פרסומו. אולם, נגב ג'ובס עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר את התוכן מכל סיבה וללא סיבה.

כיצד תוכל לדווח על תוכן פוגעני?  על מנת להגן על זכויותייך, נגב ג'ובס מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג' לא נפגעו.

סינון: מובהר בזאת כי נגב ג'ובס לא יכולה לסנן את כל התכנים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לנגב ג'ובס תהא הזכות להסיר כל תוכן אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק.

גילוי מידע: מובהר בזאת כי נגב ג'ובס עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של נגב ג'ובס, משתמשיה והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.

תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי נגב ג'ובס ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד נגב ג'ובס או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את נגב ג'ובס ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.

הודעת הסרה: נגב ג'ובס מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לנגב ג'ובס באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת negevjobs@negevjobs.co.il .

מה קורה אם נגב ג'ובס מקבלת תלונה? נציג נגב ג'ובס יבחן את תלונתך ויעביר אותה, אם ניתן, למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את נגב ג'ובס. בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את כתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, נגב ג'ובס תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. נגב ג'ובס תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.

החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, נגב ג'ובס תמחק את התוכן. באם הוא השיב, נגב ג'ובס תבחן את תשובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, נגב ג'ובס תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.

  שיפוי: הנך מתחייב לשפות את נגב ג'ובס בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

תשלומים: עבור השימוש בשירותים, נגב ג'ובס תהא רשאית לגבות ממך תשלומים מעת לעת, כפי שיפורטו באתר. התשלומים יבוצעו על פי התעריפים המפורטים באתר ותנאי התשלום המפורטים בו. אם תרכוש שירותי מנוי באמצעות האתר, אלה עשויים לחדש עצמם עד שתודיע לאתר אחרת.

מדיניות פרטיות: נגב ג'ובס מעריכה את פרטיותך, ועל כן ניסחה את מדיניות פרטיות זו. נגב ג'ובס לא תעביר את פרטי הקשר שלך שלא בהסכמתך. אנא קח בחשבון שנגב ג'ובס עשויה לחשוף מידע פרטי לצדדים שלישיים כחלק מהשירות, ושהיא עשויה לציית לחוקים מקומיים אם נדרשת לעשות כן.

 

מה המידע הפרטי שנגב ג'ובס שומרת? נגב ג'ובס  עשויה לשמור מידע אישי מזהה אשר תספק לה, לרבות פרטי קשר, שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, עותק מקורות החיים שלך, תמונה, מידע על העסק שלך, כתובת IP וססמא (אשר תשמר בצורה מוצפנת).

מה המידע הלא-פרטי שנגב ג'ובס שומרת? נגב ג'ובס עשויה לשמור מידע לא-מזהה אישי או פרטי, אשר תספק לה, לרבות מידע על הכשרה מקצועית, חיפושים, שימוש באתר, קריאה של מידע (כמו האם פתחת קבצי קורות חיים או לא), סוג הדפדפן וכדומה.

מה השימושים שנגב ג'ובס מבצעת במידע? נגב ג'ובס משתמשת במידע על מנת לאפשר למעסיקים למצוא עובדים ולהפך. לכן, נגב ג'ובס תנגיש חלק מהמידע הפרטי שתספק לה לציבור או למשתמשים ספציפיים. כמו כן, נגב ג'ובס עשויה לבצע פילוחים סטטיסטיים, פילוחים על סמך סקטורים או אוכלוסיות, טיוב מידע או שימושים אחרים כדי לשפר את השירות.

למי עוד יש גישה למידע? מלבד נגב ג'ובס, עובדיה וקבלני השירות שלה, אשר מצויים בחובת סודיות, אין גישה למידע אלא על פי תנאי שימוש אלה.

איך נגב ג'ובס מאבטחת את המידע? נגב ג'ובס משתמשת באמצעי אבטחה מקצועיים, ומצפינה חלק מהמידע כדי להגן על פרטיותך, היא מפעילה אמצעים על מנת להבטיח כי המידע אינו מכיל וירוס או דברים דומים וכי אין שימוש לרעה במידע.

כיצד נגב ג'ובס תוכל לצור עמך קשר? הן נגב ג'ובס והן חלק מהצדדים המשתפים עמה פעולה יוכלו לצור עמך קשר על ידי שליחת עדכונים משרות או מועמדים בדואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות טקסט או התראות אחרות. על ידי אישור תנאי שימוש אלה, אתה מקנה לנגב ג'ובס הרשאה לשליחת פרסומות על פי סעיף 30א לחוק התקשורת. בכל עת תוכל לעדכן את העדפות ההתקשרות שלך ולבטל שליחה של חלק מההודעות, לדוגמא, על ידי השארת רק עדכוני סוכן חכם, או השארת עדכונים על מועמדים חדשים למשרה.

כיצד ניתן לעיין במידע או למחוק אותו? אתה תמיד יכול לעיין במידע ששלחת לאתר באמצעות מערכת הניהול של האתר. כמו כן, על ידי שליחת בקשה לNegevJobs@negevjobs.co.il תוכל לקבל עותק מכל המידע הפרטי המאוחסן על אודותייך.

איזה עוד צדדים שלישיים פועלים באתר? במהלך השימוש באתר יופעלו שירותים של צדדים שלישיים, לרבות כאלה אשר מאפשרים לנגב ג'ובס לבצע את שירותיה או כאלה המאפשרים לך לשתף את המידע באתר עם חברייך. נכון לעתה, השירותים המופיעים באתר הינם Facebook, Google Analytics, DoubleClick וshareThis. הנך נדרש לבחון את מדיניות הפרטיות של שירותים אלה גם כן.

אחריות וחבות: בשום מקרה ומשום סיבה שהיא לא תהא נגב ג'ובס אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לדוגמא, פיסי או מיוחד, לך, לכל משתמש אחר או לצד שלישי בעקבות אי עמידה בהתחייבויותיה כאן. נגב ג'ובס מספקת את שירותיה על בסיס כמות שהוא (AS-IS) ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, לכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או כל מקרה אחר, לכל נזק או אבדן רכוש, לרבות נזקים שנגרמו לך, ליתרת השימוש שלך בשירות, קניין וירטואלי, מוניטין או מוניטין עסקי, פרטי התחברות לחשבון כולל שם משתמש וסיסמא, אבדן רווחים, אבדן שם טוב, והכל כתוצאה מהשימוש או אי היכולת להשתמש בשירותים.

 

ערבות:  נגב ג'ובס אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ונגב ג'ובס אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.

יתר על כן, אתה מכיר בכך שהשירות נמצא בשלב Beta ותחת פיתוח, ולכן השירות עשוי להיות בעל תקלות.

 

שיפוי: אתה מתחייב לשפות ולהחזיק את נגב ג'ובס תמת לב כנגד כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שתשא כתוצאה מ(1) שימוש שלך בשירות תוך הפרה של תנאי שימוש אלה, לרבות כל הצהרה כוזבת, או (2) כל תביעה, תלונה או התראה שתוגש בזדון או בצורה רשלנית כנגד נגב ג'ובס או משתמשיה, כאשר לא היתה עילה לבקשה כזו.

 

תוכן צד ג': נגב ג'ובס עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמטרותיה, להכיל בתוך השירות קישורים לאתרי צד ג', פרסומות או קישורים לאפליקציות. נגב ג'ובס אינה ערבה לטיבו של תוכן צד ג' זה ואינה מעודדת אותו. נגב ג'ובס לא תהא אחראית, או תטען להיות אחרית, לכל תוכן צד ג', חוקיותו או אי חוקיותו, הלימותו להוראות או טיבו ואיכותו.

 

איסור עקיפה או פריצה:  אתה מתחייב כי לא תנקוט בכל פעולה אשר עשויה לעקוף את השימושיות של שירותיה של נגב ג'ובס, לרבות פריצה, פיצוח או כל שינוי אחר של השירותים. אתה מודע לכך שפעילות כזו עשויה לגרור סגירה של החשבון שלך וכן הליכים משפטיים.

 

תמיכה: כעת, ובהתחשב בשלב המוקדם של שירות נגב ג'ובס, תמיכה ניתנת אך ורק בדואר אלקטרוני ובשעות העסקים הרגילות דרך עמוד "צור קשר" באתר .

סיום תנאים אלה: נגב ג'ובס תהא רשאית לסיים את השימוש שלך בשירותים או לסיים את שירותי נגב ג'ובס בכל עת ועל ידי מתן הודעה מראש של 30 ימים. אולם, נגב ג'ובס עשויה לסיים את השימוש שלך בשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת בכל מקרה בו הפרת את התנאים והפרה כזו גרמה לנגב ג'ובס נזק בלתי הפיך.

 

הסבה: נגב ג'ובס עשויה להסב את זכויותיה וחובותיה תחת תנאים אלה בכל מקרה בו ישנו שינוי בבעלותה או שהיא מוכרת את הבעלות בשירותים לכל צד שלישי.

 

שינוי תנאים אלה: נגב ג'ובס עשויה לשנות תנאים אלה מעת לעת, על ידי מתן הודעה בדואר אלקטרוני 30 ימים בטרם תשנה את תנאים אלה.

סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז הדרום. הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד נגב ג'ובס ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.